Informační portály

Užitečné tipy na další informační portály sdílíme ve spolupráci s německým infopointem Touring Artists. Seznam se snažíme rozšiřovat a aktualizovat. Pokud víte o užitečném zdroji informací, podělte se s námi na martina@czechmobility.info.

Culturenet

Hlavní komunikační nástroj pro profesionály v kultuře napříč obory. Jsou na něm publikovány aktuality zaměřené na grantové výzvy, nabídky práce a spolupráce, zajímavé akce typu konferencí, nové publikace a kulturně-politické zprávy. Dalšími nástroji Culturenetu jsou adresář českých kulturních subjektů a portálů, databáze odborné literatury z kulturní politiky a managementu nebo databáze projektů představujících inspirační zdroj pro koncipování především mezinárodních projektů.

Přejít na portál

Tvůrčí rezidence IDU

Rezidence jsou určeny především pro výtvarníky (ale nejen). Rezidenční místa se nachází po celém světě a mění se. Při zajištění v zahraničí spolupracuje IDU hlavně s Českými centry. Zajišťujeme i pobyty zahraničních umělců v ČR, většinou ve spolupráci s MeetFactory a Centrem současného umění Futura.

Přejít na portál

SoundCzech

SoundCzech propojuje hudební profesionály s mezinárodní scénou. Portál funguje v českém a anglickém jazyce.

Přejít na portál

PerformCzech

PerformCzech propojuje profesionály z divadla, tance a nového cirkusu s mezinárodní scénou. Portál funguje v českém a anglickém jazyce.

Přejít na portál

Mezikulturní dialog

Webový rozcestníku přinášejícím aktuality ze života různých kultur v Česku a zahraničí.

Přejít na portál

SmartAt Mobility

Podrobné informace (dostupné online) o pracovním právu, právních formách, sociálním zabezpečení, daních, autorském právu a pojištění v Rakousku. Nástroj pro rakouské umělce a pracovníky v kreativních průmyslech pracující v zahraničí i pro ty, kteří přijíždějí do Rakouska za prací.

Zaměření: informační a poradenský servis, finanční zdroje, daně, sociální zabezpečení, autorské právo, doprava a celní povinnosti, víza a rezidence, všechny obory.

Přejít na portál

Cultuurloke

Konzultace a informační schůzky pro veřejnost, které se týkají právních a obchodních záležitostí v profesích kreativních průmyslů v Belgii. Podrobné informace (dostupné online) pro zahraniční umělce v Belgii, např. o vízech, pracovním povolení, sociálním zabezpečení, daních, statutu umělce, celních povinnostech atd.

Zaměření: informační a poradenský servis, daně, sociální zabezpečení, pojištění, autorské právo, doprava a celní povinnosti,víza a rezidence, rezidence, všechny obory.

Přejít na portál

TINFO

Informace (dostupné online) pro profesionální divadelníky ve Finsku: Příručka pro divadelní produkci a mobilitu. Tato příručka obsahuje rady týkající se produkce divadelních her a inscenací v zahraničí.

Témata: rozpočet, smlouvy, autorské právo, komunikace, turné atd.

Zaměření: informační servis, finanční zdroje, daně, autorské právo, scénická umění.

Přejít na portál

MobiCulture

Individuální poradenství a kurzy, informace (dostupné online) pro umělce a pracovníky v kreativních průmyslech, kteří přijíždějí do Francie; informace o povinnostech, které je třeba splnit při práci ve Francii.

Oblasti odborných znalostí: víza a povolení k pobytu, sociální zabezpečení, pracovní povolení, daně, pojištění atd.

Zaměření: informační a poradenský servis, daně, sociální zabezpečení, pojištění, víza a rezidence, všechny obory.

Přejít na portál

DutchCulture Mobility Info Point

Konzultační služby týkající se mezinárodních projektů pro pracovníky v kreativních průmyslech v Nizozemí. Individuální sezení, workshopy a informace (dostupné online) pro zahraniční umělce a odborníky v oblasti kultury, kteří působí v Nizozemí, i pro kulturní organizace spolupracující se zahraničními umělci.

Témata: víza a rezidence, pracovní povolení, sociální zabezpečení a daně atd.

Zaměření: informační a poradenský servis, finanční zdroje, daně, sociální zabezpečení, víza a rezidence, rezidence, všechny obory.

Přejít na portál

Polo Cultural Gaivotas | Boavista - Loja Lisboa Cultura (Lisbon Culture Bureau)

Lisbon Culture Bureau je informační služba, která pomáhá odborníkům a organizacím v oblasti kultury s právními a administrativními záležitostmi týkajícími se financování a mezinárodní mobility. Informace (dostupné online) pro zahraniční umělce a organizace, které působí v Portugalsku, jsou v současnosti k dispozicí k problematice víz, povolení k pobytu a sociální ochrany.

Zaměření: informační a poradenský servis, finanční zdroje, rezidence, výměna a networking, sociální zabezpečení, víza a rezidence, všechny obory.

Přejít na portál

Wales Arts International

Poradenství a podpora pro umělce a organizace ve Walesu, které pracují v zahraničí. Kontaktní místo pro mezinárodní umělce a umělecké organizace působící ve Walesu; poskytování informací, nabídka spolupráce a projektů, finanční zdroje a networking.

Zaměření: informační a poradenský servis, finanční zdroje, výměna a networking, rezidence, všechny obory.

Přejít na portál

EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) je Evropskou komisí pověřena implementací (finančních) programů a aktivit v oblasti vzdělávání, kultury, audiovize, sportu, státního občanství a dobrovolnictví.
Webová stránka nabízí přehled příležitostí pro financování ze zdrojů EU v těchto oblastech a podrobné informace týkající se programů Creative Europe, Erasmus+, Europe for Citizens atd.

Zaměření: informační a poradenský servis, podpora.

Přejít na portál

EURES. The European Job Mobility Portal

EURES je informační portál o pracovní mobilitě v EU. Poskytuje informace o životě a práci v zemích EU (ve formě průvodce) a nabízí služby pro pracovníky i zaměstnavatele spolu s příležitostmi pro další vzdělávání a rozvoj.

Zaměření: informační servis, práce, vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Přejít na portál

European Commission – DG Employment, Social Affairs and Inclusion

Webová stránka nabízí informace o součinnosti sociálního zabezpečení v rámci EU, o sociálním začleňování a ochraně, práci v jiné zemi EU, pracovním právu atd. Dále jsou také k dispozici informace o jednotlivých státech: o důchodech, podpoře v nezaměstnanosti, rodinných dávkách atd.

Zaměření: informační servis, práce, sociální zabezpečení.

Přejít na portál

Your Europe a Your Europa Advice

Webová stránka Your Europe nabízí informace o základních právech napříč evropským právem a o způsobu, jak jsou tato práva implementována v jednotlivých zemích EU. Zabývá se také vzděláváním a prací, rezidenčními formalitami, zdravotnictvím atd.

Tým nezávislých právních expertů Your Europe Advice poskytuje bezplatné poradenství v oblasti evropského práva a právech spotřebitele a to s ohledem na individuální potřeby jednotlivců.

Zaměření: informační a poradenský servis, evropské právo a státní správa.

Přejít na portál

Learning Opportunities and Qualifications in Europe (PLOTEUS)

Portál poskytuje informace o vzdělávacích a školicích příležitostech v rámci EU. Shromažďuje odkazy na univerzity a akademie, databáze vzdělávání, školicí instituce a kurzy v rámci vzdělávání dospělých. Poskytuje také informace o zemi (např. o právním rámci práce a studia, životních nákladech a ubytování, sociálním zabezpečení a daních).

Zaměření: informační servis, vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Přejít na portál

SOLVIT

SOLVIT může pomoci v případech, kdy orgány veřejné moci porušují evropská práva občana nebo firmy v jiné členské zemi. Mezi časté problémy se řadí například uznání profesní kvalifikace, vrácení DPH, víza a rezidenční práva. SOLVIT je bezplatná online služba poskytovaná státní správou v každé zemi EU a na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku. Centra SOLVIT se také nacházejí v každé zemi.

Zaměření: informační a poradenský servis, státní správa EU.

Přejít na portál

Circostrada - European Network Circus and Street Arts

Circostrada je evropský network pro street art a nový cirkus. Cílem networku je výměna informací a profesionálů i rozvoj a struktura cirkusu a street artu v rámci Evropy. Circostrada také podporuje umělecké aktivity prostřednictvím postřehů, dokumentace, školení, odborných znalostí, výzkumu a publikační činnosti.

Zaměření: scénická umění, výměna a networking, informační a poradenský servis, výzkum.  

Přejít na portál

CLEISS - Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale

CLEISS je francouzská asistenční služba pro koordinaci národních systémů sociálního zabezpečení v kontextu mezinárodní mobility. Působí jako prostředník mezi francouzskými organizacemi a zahraničními institucemi sociálního zabezpečení, jednotlivci a podniky a nabízí informace o francouzském systému sociálního zabezpečení.

Zaměření: sociální zabezpečení, informační a poradenský servis, kulturní politika.  

Přejít na portál

Compendium. Cultural Policies and Trends in Europe

Webová stránka nabízí profily kulturní politiky u více než 40 zemí a poskytuje informace o vývoji v kulturním sektoru jednotlivých zemí i statistické údaje.

Zaměření: kulturní politika, informační servis.

Přejít na portál

Creative Europe Desk

Creative Europe Desks jsou národní kontaktní místa pro kulturní program EU CREATIVE EUROPE. Poskytují podrobné informace o programu (i o dalších možnostech financování v kulturním a mediálním sektoru ze zdrojů EU) a asistenční službu pro žádosti, organizace seminářů atd.

Zaměření: informační a poradenský servis, databáze, finanční zdroje, kulturní politika.

Přejít na portál

Culturbase.net

Culturebase.net je databáze a informační zdroj o mezinárodních umělcích. Středem zájmu je propagace mezinárodní umělecké a kulturní výměny, dokumentace práce mezinárodních umělců a poskytování informací o projektech.

Zaměření: výměna a networking, informační servis, databáze, výtvarné umění, scénická umění.    

Přejít na portál

Culture Action Europe

Culture Action Europe je kulturně politická zájmová skupina podporující evropský kulturní sektor v institucích EU a v národních vládách členských států.

Zaměření: kulturní politika, informační a poradenský servis, výměna.  

Přejít na portál

EEPAP - East European Performing Arts Platform

East European Performing Arts Platform (EEPAP) podporuje rozvoj současných scénických umění (tanec a divadlo) v zemích střední a východní Evropy. Webová stránka poskytuje informace o událostech, umělcích, choreografech, publikacích atd.

Zaměření: informační servis, výměna a networking, scénická umění.

Přejít na portál

ECA - European Council of Artists

European Council of Artists je mezioborová mateřská organizace sdružení evropských umělců, která prosazuje zviditelnění potřeb umělců pro politické orgány EU.

Zaměření: kulturní politika, výměna a networking.  

Přejít na portál

ECAS - European Citizens Action Service

ECAS umožňuje občanům EU uplatňovat jejich práva a propaguje otevřené rozhodovací procesy. Nabízí poradenský i rešeršní servis a budování kapacit pro organizace občanské společnosti.

Zaměření: informační a poradenský servis, kulturní politik

Přejít na portál

ECF - European Cultural Foundation

European Cultural Foundation (ECF) je podpůrný orgán, který zavádí a podporuje kulturní výměnu a kreativní vyjádření v širším evropském kontextu a sdružuje vizionářské odborníky v oblasti kultury. Součástí jeho agendy jsou různé granty a výměnné programy, kreativní pobyty atd.

Zaměření: výměna a networking, podpora, kulturní politika

Přejít na portál

Europäisches Institut für progressive Kulturpolitik

European Institute for Progressive Cultural Policies se zabývá intenzivním propojením odborníků v oblasti kultury a průřezovou spoluprací. Podporuje diskurzy o umění a nástroje kulturní politiky.

Zaměření: kulturní politika.

Přejít na portál

ELIA - European League of Institutes of the Arts

ELIA je nezávislá networková organizace pro vyšší umělecké vzdělávání, která propaguje zájmy svých členů. Cílem je posílit pozici umění a vyššího uměleckého vzdělávání na regionální, národní, evropské a mezinárodní úrovni. ELIA klade důraz na hodnotu uměleckého vzdělání a výzkumu a věnuje se tak zlepšení podmínek, ve kterých může vyšší umělecké vzdělávání vzkvétat.

Zaměření: kulturní politika, výzkum, informační a poradenský servis.

Přejít na portál

EMAN/EMARE

Síť evropských mediálních organizací. Programy, které zastřešuje, si kladou za cíl podpořit spolupráci mezi evropskými mediálně-uměleckými organizacemi i mediálními umělci. Součástí její agendy jsou mediálně-umělecké akce, programy AiR atd.

Zaměření: výměna a networking, rezidence, podpora.

Přejít na portál

ENCATC – European Network of Cultural Administration Training Centres

ENCAT je evropská síť organizací a jednotlivců zapojených do výuky kulturního managementu a kulturní politiky. Nabízí platformu pro výměnu a spolupráci a zastupuje zájmy jejích členů u institucí EU, národních vlád a UNESCO. Také podporuje mobilitu svých členů.

Zaměření: výměna a networking, podpora, výzkum, informace.

Přejít na portál

ENCC - European Network of Cultural Centres

European Network of Cultural Centres (ENCC) je evropská síť mezinárodních networků kulturních center. Různé programy si kladou za cíl podpořit výměnu znalostí mezi kulturními centry, vývoj a uspořádání národních networků atd.

Zaměřená: výměna a networking, podpora, informace.

Přejít na portál

ERICarts - European Institute for Comparative Cultural Research

ERICarts je nezávislá organizace, která provádí komparativní kulturní výzkum a monitoring kulturní politiky ve spolupráci s odborníky s více než 40 evropských zemí.

Zaměření: kulturní politika, výzkum.  

Přejít na portál

ETC - European Theatre Convention

European Theatre Convention (ETC) je network, který podporuje mezinárodní výměnu nápadů, lidí a představení mezi svými členy. Podporuje tvorbu nových her, společných projektů a zkoumá a posiluje roli divadla v Evropě.

Zaměření: výměna a networking, finanční zdroje, scénická umění.  

Přejít na portál

EUNIC - European Union National Institutes for Culture

 

EUNIC je síť evropských národních kulturních institucí. Network zastupuje společné zájmy u institucí EU a jako vzdělávací network podporuje své členy.

Zaměření: výměna a networking, informační a kulturní servis, kulturní politika.

Přejít na portál

EVA - European Visual Artists

European Visual Artists (EVA) obhajuje zájmy společností kolektivně zastupujících evropské výtvarné umělce. Starají se o autorská práva tvůrců ve výtvarném umění, ilustracích, fotografii, designu, architektury a dalších vizuálních děl.

Zaměření: autorské právo, výtvarné umění, kulturní politika.

Přejít na portál

IAA Europe - International Association of Art Europe

International Association of Art (IAA) Europe je networkem, který sdružuje kolem 40 členských organizací výtvarných umělců v Evropě. Cílem je podpora mezinárodní umělecké výměny a diskuze o relevantních otázkách týkající se pracovních podmínek, systémů sociálního zabezpečení, autorského práva atd.

Zaměření: výtvarné umění, výměna a networking.

Přejít na portál

IETM - International network for contemporary performing arts

 

International network for contemporary performing arts IETM je sítí, která sdružuje více než 500 organizací a jednotlivců, kteří pracují v oblasti současných scénických umění po celém světě, ať už se jedná o divadlo, tanec, cirkus, mezioborové formy živého umění nebo nová média. Zastřešuje publikace a výzkumné projekty, usnadňuje komunikaci a distribuci informací a obhajuje hodnotu scénických umění.

Zaměření: informační a poradenský servis, výměna a networking, scénická umění.

Přejít na portál

IFACCA - International Federation of Arts Councils and Culture Agencies

International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) je sítí uměleckých rad a ministerstev kultury, mezi jeho členy se řadí více jak 80 zemí světa. Poskytuje služby, informace a zdroje vztahující se k různým tématům, členským organizacím a jejich zaměstnancům.

Zaměření: kulturní politika, informační a poradenský servis, výměna a networking.

Přejít na portál

Collections Mobility

Collections Mobility je informační stránka, která usnadňuje mobilitu objektů mezi muzei všech členských států EU. Stará se o to Institute for Museum Research Together a NEMO, Network of European Museum Organisations. Odborníci v oblasti muzejnictví obdrží příručku, vzdělávací materiály, dokumenty, informace o legislativě a mají také příležitost zúčastnit se školení.

Zaměření: informační a poradenský servis, podpora.

Přejít na portál

MISSOC - Mutual Information System on Social Protection

Mutual Information System on Social Protection MISSOC propaguje výměnu informací o sociální ochraně mezi členskými státy. Je ústřední znalostní a informační bází pro orgány veřejné moci, profesionální uživatele a evropské občany a poskytuje aktuální informace o legislativě týkající se sociální ochrany (databáze včetně informací o dané zemi), výhod a podmínek ve všech zapojených zemích.

Zaměření: sociální ochrana, informační a poradenský servis, databáze.

Přejít na portál

NEMO - Network of European Museum Organisations

NEMO je národní sítí muzeí, která zastupuje muzea členských států Rady Evropy. Pro své členy poskytuje informace o evropské kulturní politice a muzeích, umožňuje networking a nabízí mezinárodní výměnu, školení a webináře na různá témata, která přímo souvisejí s muzejním sektorem.

Zaměření: výměna a networking, informační a poradenský servis, kulturní politika.

Přejít na portál

On the Move

On the Move (OTM) je informační network kulturní mobility s více než 30 členskými organizacemi v Evropě i jiných státech. Network usnadňuje mezinárodní kulturní mobilitu a na svých webových stránkách poskytuje podrobné informace (otevřené výzvy, akce, zprávy z politiky, studie atd.). OTM sestavuje pokyny a studie o problémech mobility, pro své členy organizuje workshopy a školení a slouží jako kontakt pro Evropskou komisi.

Zaměření: výměna a networking, informační a poradenský servis, výzkum.

Přejít na portál

Pearle* - Live Performance Europe

Pearle* je evropský spolek, který sdružuje asi 7000 organizací ze sektoru scénického umění a hudebního sektoru z celé Evropy. Slouží jako fórum pro výměnu informací, které přímo souvisejí s prací jeho členů, sdílení zkušeností v kulturním managementu a technických dovedností, pro podporu a pomoc při zakládání zaměstnavatelských sdružení atd. Také funguje jako zástupce v jednání s Evropskou komisí a dalšími úřady.

Zaměření: scénická umění, výměna a networking, informační a poradenský servis, kulturní politika.

Přejít na portál

Sculpture Network

Sculpture Network je evropská platforma pro trojrozměrné umění. Aktuálně má 1000 členů ve 40 zemích, kde podporuje a propaguje současné sochařství. Klade si za cíl zlepšit pracovní podmínky sochařů a podpořit pochopení sociální relevance trojrozměrného umění. Organizuje projekty, mezinárodní symposia, regionální setkání i výstavy svých členů.

Zaměření: podpora, výtvarné umění, výměna a networking.  

Přejít na portál

Trans Europe Halles

Trans Europe Halles (TEH) je evropská síť kulturních center. Jejím posláním je posílit udržitelný rozvoj nevládních kulturních center a propojit, podpořit a propagovat nové iniciativy. Zjednodušuje mezinárodní spolupráci, poskytuje příležitosti pro učení a sdílení a propaguje praxi, dopad a hodnotu umění a kultury.

Zaměření: výměna a networking, vzdělávání a školení.

Přejít na portál