Pojistitel

Pojistitel - pojišťovna – právnická osoba - subjekt, který provozuje pojišťovací činnost na základě povolení ministerstva financí. Ten, kdo se zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost v pojistné smlouvě blíže označená.

Téma: