Pojistné podmínky

Pojistné podmínky - jedná se o dokument, který obsahuje důležité smluvní podmínky vztahující se k pojištění. Především definuje, na jaké pojistné události se pojištění vztahuje.

Téma: