Pojistná hodnota

Pojistná hodnota - je hodnota pojištěné věci rozhodná pro stanovení pojistné částky.

Téma: