Podpojištění

Podpojištění - pojistná částka by měla v průběhu pojistného roku odpovídat pojistné hodnotě pojištěné věci, Pokud je pojistná částka nižší, dochází k podpojištění, kdy v případě pojistné události poskytne pojistitel nižší plnění. Pojistné plnění je v tomto případě ve stejném poměru ke škodě jako je pojistná částka k  pojistné hodnotě. Podpojištěním se nezabýváme u pojištění odpovědnosti za škody a u pojištění na 1.riziko.

Téma: