Pojištění 1. rizika

Pojištění 1. rizika - nelze-li určit pojistnou hodnotu ( zejména u cizích věcí, které pojištěný převzal na základě smlouvy o pracích a výkonech, u vkladních a šekových knížek a obdobných dokumentech, u písemností, plánů apod.) určí pojistnou částku pojištěný dle vlastního uvážení a své pojistné potřeby. Tato určená pojistná částka je maximálním limitem plnění pojišťovny ze všech pojistných událostí nastalých v pojistném roce nebo v období, na něž bylo pojištění sjednáno.

Téma: