Pojistná doba

Pojistná doba - časový úsek, který je uveden v pojistné smlouvě a po který je pojištěnému poskytována pojistná ochrana.

Téma: