Nesmluvní cizina

Nesmluvní cizina - země, se kterou ČR nemá podepsánu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení a která není ani členskou zemí EU, EHP a Švýcarsko.

Téma: