OSSZ

OSSZ - okresní správa sociálního zabezpečení je místní pracoviště České správy sociálního zabezpečení podle místa pobytu plátce pojistného.

Téma: