OSVČ

OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná: Za OSVČ se podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, považuje osoba, která:

Téma: