Smluvní cizina

Smluvní cizinou jsou země EU, EHP a Švýcarska a dále všechny země, se kterými má ČR uzavřenou tzv. mezinárodní dvoustrannou smlouvu o vzájemném hodnocení dob pojištění viz  mezinárodní smlouvy.
Cizinci, kteří získali dobu pojištění v nesmluvní cizině () musí veškerou potřebnou dobu pojištění získat v ČR a k době v nesmluvní cizině se nepřihlíží.

Téma: