Odměna za práci (v pracovněprávních vztazích)

Zaměstnanec získává za práci odměnu ve formě mzdy nebo platu.

Mzda je odměna za práci v pracovním poměru, vyplácená ve výplatním termínu (zpravidla měsíčně) zpětně. Může se skládat z těchto složek: základní mzda, náhrady mzdy a výkonnostní složky mzdy. Jedná se o peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci. Na rozdíl od platu je vyplácena v soukromém sektoru, zatímco plat náleží jen zaměstnancům zákonem určených institucí, především státním zaměstnancům.

Plat je peněžité plnění poskytované zaměstnanci jako odměna za práci pro zaměstnavatele, který je veřejnou institucí (tzv. veřejný sektor – stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace – kde se platy hradí z rozpočtu jejího zřizovatele – nebo školská právnická osoba apod.). Platem ale není peněžité plnění poskytované občanům cizích států s místem výkonu práce mimo území České republiky, ačkoli pracují pro některého z těchto zaměstnavatelů. Zaměstnanci pracující pro jiného zaměstnavatele (tzv. soukromý sektor) nedostávají plat, ale mzdu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mzda (v rámci licence CC-BY-SA 3.0)

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Plat (v rámci licence CC-BY-SA 3.0)

Téma: