Minimální mzda

Minimální mzda je nejnižší právně přípustná mzda, kterou je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci pracovněprávním vztahu. Smyslem stanovení minimální mzdy je ochrana jak zaměstnance, tak zaměstnavatele. Plní dvě základní funkce: a) sociálně-ochrannou – zaměstnanci má zajistit, aby příjmy neklesly pod sociálně akceptovatelnou úroveň a zároveň zajišťovat rovné podmínky mzdové konkurence, aby se zabránilo nepřiměřenému podbízení pracovní síly, b) ekonomicko-kriteriální – zaručení minimální mzdy má motivovat k vyhledávání práce namísto příjmu sociálních dávek a má být ochranou proti nekalé soutěži vzniklé výplatou příliš nízkých mezd. Z hlediska mobility umělců to znamená, že umělci hostujícímu v určitém členském státě Evropské unie nemůže být legálně poskytnuta nebo poskytována odměna nižší, než kolik činí minimální mzda daná vnitřními předpisy daného členského státu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Minim%C3%A1ln%C3%AD_mzda (v rámci licence CC-BY-SA 3.0)

Téma: