Účel pobytu

Účel pobytu je důvod, za kterým cizinec na území České republiky pobývá, například studium, zaměstnání apod.

Téma: