Zboží

Zboží je hmotný předmět, předmět obchodní transakce ocenitelný v penězích.

Téma: