EORI číslo

EORI číslo je osobní číslo přidělené celní správou, tzv. EORI číslo. Slouží jako komunikátor s celními úřady. Viz Transport mimo území Evropské unie.

Téma: