Pojištění

V této sekci naleznete základní informace o typech pojištění, o kterých je při práci v uměleckém světě radno uvažovat. Informace o povinném sociálním pojištění a zdravotním pojištěním naleznete v samostatné kapitole.

Téměř všechny druhy pojištění a připojištění jsou dobrovolné, až na povinné výjimky (například povinné ručení u vozidel) je tedy zcela na vás, jaké pojištění využíváte. K pojištění je třeba přistupovat individuálně – každý druh činnosti má svá specifika a neexistuje jeden univerzální balíček pojistných produktů, který by se dal doporučit všem. Osoby samostatně výdělečně činné se zpravidla setkávají s jinými požadavky na pojištění než zaměstnanci. Například se jedná o rozdíl v pojištění odpovědnosti – obecná (pro podnikatele) versus odpovědnost zaměstnance (dle zákoníku práce).

Často platí, že umělci řeší problémy až v případě škody, nebo v momentě, kdy zahraniční partner požaduje doklad o pojištění.

Příklad

Taneční skupina z Česka je pozvána na vystoupení v Belgii. Belgický organizátor požaduje doklad o pojištění s pojistnou částkou 300 000 EUR, které však taneční skupina nemá.

 • Takové pojištění si skupina může sjednat buď jako roční nebo jako krátkodobé jen pro tuto akci.
 • Vždy je nutné vzít v úvahu náklady na pojistné před tím, než se začne jednat o výši odměny za vystoupení.

Umělci a organizátoři se musí rozhodnout (ideálně s dostatečným předstihem), jaká rizika si mohou a chtějí pojistit. Nabízí se například pojištění týkající se pracovního výkonu umělce, pojištění odpovědnosti organizátora, a nejspíš i pojištění majetku proti různým škodám, třeba při přepravě, cestovní pojištění, úrazové pojištění, zdravotní pojištění nebo pojištění odpovědnosti.

Pojištění platí standardně na území České republiky, mohou být rozšířena na území celé Evropy nebo dokonce i celého světa. Územní rozsah se určuje při sjednání pojistné smlouvy, nebo její dodatečnou úpravou.

V nabídce pojišťoven není jednoduché se zorientovat, doporučujeme proto pomoc nezávislého makléře, který má zkušenosti s pojištěním v kultuře – jeho rada je odborná a navíc je pro pojištěného zdarma.

Základní nabídka pojištění

Pro umělce

 • Úrazové pojištění
 • Životní pojištění
 • Cestovní pojištění, zavazadla
 • Pojištění únosu a výkupného
 • Pojištění ušlého příjmu
 • Nemocenské pojištění
 • Zdravotní pojištění cizinců
 • Pojištění právní ochrany
 • Pojištění vozidla
 • Pojištění majetku
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění hudebních nástrojů
 • Pojištění uměleckých děl

Pro pořadatele

 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění majetku
 • Pojištění přepravy zásilek
 • Pojištění nekonání akce
 • Pojištění storna vstupenek
 • Pojištění osob (překrývá se s pojištěním osob)
 • Pojištění vozidel
 • Pojištění terorismu