Dobré vědět

Transport v příručním zavazadle

Předměty přepravované v příručním zavazadle nepodléhají dovozním povinnostem (clu a dani), pokud nedosahují určité stanovené hodnoty a množství. Je proto třeba si hlídat množstevní limity a limity hodnoty zboží

Pokud převážíte počítač, fotoaparát vyšší hodnoty nebo jiné vybavení, doporučujeme ATA karnet (viz ATA Karnet). Další možností je nechat si vystavit u celní správy osvědčení o původu zboží, aby při návratu celník nepožadoval vybavení proclít. Důkazem původu zboží je i doklad o jeho pořízení (doklad, faktura), ale formulář celní správy nebo ATA karnet je jistějším řešením.

Půjčení vozidla v zahraničí

Půjčovny vozidel mají svá pravidla, která mohou být někdy překvapivá. Některé velké společnosti například zakazují vstup do některých zemí. V každé případě je třeba případný přejezd hranic s autopůjčovnou dopředu domluvit, protože od toho se také odvíjí cena pojištění vozu.

Vozidlo si můžete na určitý čas půjčit i na dálku po internetu. Některé české společnosti tuto možnost také zprostředkovávají.

Dále je dobré vědět, že půjčovny si často kladou podmínku věku a zkušenosti řidiče, např. nepůjčí vůz někomu, komu ještě nebylo 25 let. Popř. si naúčtují značnou přirážku.

Při přebírání vozu z půjčovny nahlaste všechna jeho poškození (včetně každého „škrábnutí“ laku) a nechte napsat do protokolu. Ideální je si vozidlo vyfotit ještě v místě půjčení ze všech stran.

Při přebírání zkontrolujte, zda máte plnou nádrž a s plnou nádrží také do půjčovny zase přijeďte vůz vrátit.

Dopravní předpisy v Evropě a poplatky

Dopravní předpisy nejsou upraveny komunitárním právem a každý stát si je stanovuje sám. Doporučujeme si dohledat např. rychlostní limity v dané zemi. Podrobné informace

Dálniční poplatky a mýtné se rovněž různí

Shrnutí lze najít na stránkách UAMK

Omezení dopravy pro kamiony

Jde o omezení týkající se vozů nad 7,5 tuny a všech vozidel s přípojným vozidlem (pravidlo v ČR a v Německu), která nesmějí v určité časy být v provozu. Tabulka s jednotlivými časy v jednotlivým zemích je k dispozici např. zde

Jedná se noční hodiny, neděli a svátky.

Ekologická omezení

Některé evropské země zavádějí ekologické omezení dopravy, tedy ekologické zóny nebo nízkoemisní zóny, ke kterým je potřeba disponovat ekologickou známkou. Např. Francie, Německo, Dánsko, Rakousko. Shrnutí je možné najít zde, nebo na jednotlivých portálech daných zemí pro získání ekologické známky.

Vyzvednutí zásilky na celním ůřadě

Záleží na zemi, odkud byla zásilka odeslána.

1.      Zásilky ze zemí  Evropské unie nepodléhají celnímu řízení, nepředkládáme je celnímu úřadu a po roztřídění jsou směřovány přímo k adresátovi

2.      Zásilky z ostatních zemí podléhají celnímu řízení, po převzetí vyměňovací poštou Praha 120, Plzeňská 139/290, Praha 5 Košíře, jsou předkládány celnímu úřadu a je u nich postupováno následovně:

  • zásilky, které splňují limit a podmínky pro osvobození od cla a DPH (do 22 EUR) jsou předloženy celnímu úřadu a na základě jeho rozhodnutí jsou propuštěny do volného oběhu, jsou vypraveny do další přepravy,
  • zásilky, které mohou splňovat limit a podmínky pro osvobození od cla a DPH, jsou předloženy celnímu úřadu a na základě jeho rozhodnutí o prověření nebo nutnosti doložení chybějících dokladů, jsou uloženy do dočasného skladu České pošty, adresát je vyzván Oznámením o příchodu zásilky ze zahraničí k předložení požadovaných dokladů pro celní řízení,
  • zásilky, které nesplňují limit a podmínky pro osvobození od cla a DPH a je třeba podat celní prohlášení, jsou uloženy do dočasného skladu České pošty, adresát je vyzván Oznámením o příchodu zásilky ze zahraničí k předložení požadovaných dokladů pro celní řízení,

(zdroj Česká pošta)

Podrobné informace týkající konkrétních situacích lze najít na stránkách celní správy.

Jednání s úřady a celní správou

Z výše popsaného je zřejmé, že celní odbavení a daně jsou složitá administrativa a často velký formalismus. Celní úředníci ani Hospodářská komora ČR nezachází s uměleckými nebo jinými předměty, které umělci potřebují ke své práci rozdílně oproti jinému zboží. Ostatně i legislativa jednoduše používá pojem zboží. S tímto je třeba počítat. Rovněž je třeba počítat s tím, že formální postupy budou vždy dodrženy a nemá valného smyslu projevovat nelibost.

Nepříjemnou skutečností je, že celní kontroly často znamenají velká zdržení, proto je třeba počítat s časovou rezervou.

Hospodářská komora opravdu prochází při vystavování položku po položce v ATA karnetu, který je třeba vyplnit v angličtině. Skutečně dbá na to, že v karnetu nejsou věci, které se zpátky nemohou vrátit. Tedy pokud jsou součástí vaší umělecké činnosti v zemích, kde musíte mít karnet například líčidla, nemohou být do karnetu zapsána, protože se nevrátí ve stejném množství zpět. Řešení je tedy například rozdělení líčidel mezi jednotlivé účastníky do jejich osobních zavazadel.