Dovoz uměleckých předmětů do ČR

Při dovozu zboží do České republiky je třeba počítat s celními poplatky, daní z přidané hodnoty a spotřební daní. Toto neplatí, pokud se jedná o zboží neobchodní povahy, tedy určené pro osobní potřeby dovážející osoby nebo jako dar pro soukromou osobu, kdy dovoz se uskutečňuje pouze příležitostně. Důležité je také sledovat hodnotu zboží, při letecké přepravě je omezena na 450 Euro na osobu. Více informací

Příklad

Kupuji si velkoformátovou fotografii autora z USA vyšší hodnoty jako zařízení svého bytu. Ve chvíli kdy zásilka dorazí na území ČR (letecky) je třeba, aby prošla celní deklarací. Kdo to zajistí? Zásilková společnost v tomto případě zajistí i celního deklaranta, který zajistí proclení.

Poznámka: Freeports v Ženevě, Luxemburku, Sinagapuru, Pekingu. Bezcelní zóna osvobozená od daní. V současné době freeporty obsahují předměty kulturní hodnoty nedozírné hodnoty. 

Tranzitní doprava

Evropské celní právo používá pojem tranzit pro situaci, kdy je zboží přepravováno přes území určitého státu, bez toho aniž by do něj bylo natrvalo dovozeno. Jedná se o režim dopravy od jednoho celního úřadu k druhému. Tranzitní doprava tak funguje jako dočasný import a export.

Zde se uplatní opět ATA karnet, pokud se jedná o zboží dočasného užití (viz ATA karnet).

V případě tranzitní dopravy je třeba mít jistotu, že karnet obsahuje modré útržkové listy. Tyto pak vyplňujete na celních úřadech tranzitních zemí. Je nutno potvrdit vstup i výstup a dodržet dobu platnosti stanovenou celním úřadem. Dobou platnosti se rozumí lhůta pro re-export (opuštění tranzitní země, cesta k druhému celnímu úřadu), která je obvykle pouze několik dní a musí být dodržena bez výjimky.

Pokud je přepravováno zboží bez ATA karnetu, je třeba počítat s tím, že na hranicích se státem tranzitu se skládá celní jistota (depozit), která je odvislá od hodnoty zboží.

Pokud převážíte zboží z jednoho státu EU do druhého a cestujete například přes Švýcarsko, celním formalitám se nevyhnete. Lze je ovšem vyřídit na jakémkoliv celním úřadě na hranicích EU.

Pokud je cílová země až druhá na řadě, předchází jí tedy země tranzitní (např. z ČR přes Švýcarko do Izraele), je dobré s přepravcem uzavřít dohodu o tom, že řidič je odpovědný za razítko v karnetu z tranzitní země na cestě tam i zpět. Tedy, že řidič, který v ČR naloží náklad, ručí za to, že bude mít razítko ze Švýcarka na cestě tam i zpět. Celnice v ČR, která karnet po návratu nákladu domů uzavírá, bude chtít razítko z tranzitní země vidět.

Přepravní společnosti

Pokud budeme hovořit o přepravních společnostech, jsou na trhu takové, které se specializují na převoz uměleckých děl a křehkých předmětů a potom „klasická“ přeprava.

Dalším důvodem rozhodování jaký druh přepravy zvolit, jsou rozměry zásilky a od toho výběr autodopravy, letecké přepravy vlaku nebo v případě větších zásilek lodní doprava.

Přeprava uměleckých děl a křehkých předmětů je vždy risk, a v některých případech se možná určitému opotřebení nelze vyhnout. A samozřejmě je třeba se snažit, aby cenné předměty vyžadující speciální podmínky byly převáženy po co nejkratší dobu.

 1. Přepravní společnosti specializující se na převoz umění
  Jsou schopny zajistit kompletní servis včetně balení a souvisejících služeb včetně celního odbavení a pojištění. Tyto společnosti vyrábí obaly a kontejnery pro konkrétní uměleckou díla, včetně zajištění klimastabilních podmínek. Samozřejmě za tento specializovaný přepravní servis je třeba očekávat i vyšší finanční náklady.
  Např:
  Kunsttrans
  Art Union 
  Artex Art Servises 
 2. Klasická přepravní společnost bude nabízet levnější služby, ale samozřejmě bude se zbožím v průběhu přepravy zacházeno podle jiných standardů. V tomto případě doporučujeme zajistit si kvalitní obalový materiál (který lze u společností specializujíc se na převoz křehkých předmětů i zakoupit).

Rovněž záleží na druhu transportu, který zvolíte. Z těchto důvodů je třeba plánovat s velkým časovým předstihem, protože například v případě námořní přepravy se čeká než se kontejnery (existují sběrná místa) a celá loď naplní a pak teprve vyplouvá, což může trvat několik týdnů nebo měsíců.  Do vzdálených zemí je třeba opravdu počítat s řádem měsíců.

Příklad

Dovoz stavebního materiálu pro stavbu malé budovy- školy v Africe. Nebo převoz rozměrných divadelních kulis.

Zásilkové společnosti

Zásilkové společnosti jako DHL, FedEx nebo UPS jsou schopny zboží zaslat během několika dní do celého světa. Jsou schopny nabídnout i různé přepravní možnosti závisející na požadované rychlosti dodání. Obě společnosti poskytují detailní informace na svých webových stránkách.

Vzhledem k rizikové přepravě uměleckých děl, ne všechny společnosti tento transport umožňují. Např. DHL vyřizuje zásilky do hodnoty 25.000 Euro. Současně všechny zásilkové společnosti vyřizují zásilky rozměrného zboží.

V případě zasílání mimo Evropskou unii, opět musíme řešit celní formality:

 •  Celní deklarace (celního deklaranta jsou rovněž schopny zajistit zásilkové společnosti)
 • Komerční faktura, nebo v případě dočasného užití proforma faktura.

Tyto formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách zásilkových společností.

Je také užitečné se informovat o pravidlech dovozu v zemi, kam je zboží zasíláno.

Například společnost DHL uvádí podrobné informace, co je třeba zajistit pro zásilku určenou do Ruska, včetně exportních a importních pravidel Ruska, totéž pro dovoz do Číny.

Samozřejmě je možné využít i služeb České pošty, která nabízí službu „cenný balík do zahraničí“, je možné připlatit za „křehký balík“. Více informací na stránkách České pošty

Další možností ovšem je převézt si zboží osobně, ovšem i zde musíme počítat s celními a jinými poplatky.

Pokud budete potřebovat doporučili bychom ještě společnosti – Spedica Plzeň, CS Cargo, AFP Spedition Tyto tři společnosti dokáží přepravit i Izrael, Japonsko, Spojné Arabské Emiráty apod.

Balení a obalové materiály

Pokud nevyužíváte servis specializovaných společností na převoz uměleckých děl, je třeba si celý proces dobře naplánovat a zjistit si informaci o konečné destinaci vaší zásilky. Kdo zboží obdrží a jak s ním bude pravděpodobně zacházeno.

Užitečnou radou je, že celní úředníci budou pravděpodobně chtít přepravované zboží vidět, takže je třeba být schopen přepravní kontejner (dřevěná bedna v případě cenného zboží odolná proti nárazu) nebo jiný obalový materiál otevřít a pak stejným způsobem opět zavřít. V takovém případě není od věci kontejner opatřit zámkem.

Každý balík měl být označen: názvem společnosti, adresou, emailovou adresou a kontaktním telefonem, popisem a fotografií objektu, případně dalšími informacemi. Dále si bude přepravní společnost vyžadovat u každého balíku přesný rozměr ve formátu výška, šířka, délka. Stejně tak bude chtít přepravní společnost vědět přesnou váhu zásilky.

Dále je třeba si zjistit, jestli zvolený obalový materiál splňuje pravidla pro přepravu a pravidla státu, kam zásilku posíláme. Například neošetřené dřevo, v případě dřevěné bedny by nemělo být přepravováno do USA a Austrálie. Nebo například nebalit do kovových obalů, které by znemožnily letištní kontroly.

Příprava hudebních nástrojů na cestu letadlem:

 1. v kabině letadla (pokud to dovoluje jeho velikost) – nástroj stačí zabalit do klasického obalu, který běžně hudebníci používají
 2. v zavazadlovém prostoru - u této možnosti je dobré zabezpečit si dostatečně pevný obal, na který nalepíte nápis Fragile.

Letecké společnosti velmi nerady uznávají reklamace poškozených zavazadel, proto je nejlepší takové zavazadlo na cestu pojistit.