Umělci ze třetích zemí

V České republice upravuje vstup, pobyt a vycestování státních příslušníků třetích zemí na území zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Jak bylo uvedeno výše, vízum C umožňuje krátkodobý pobyt. Postup a podmínky udělování upravuje zejména Vízový kodex.

Vízum D umožňuje vstup pro delší pobyty a může být vydáno pro následující účely: zdravotní, kulturní, sportovní, návštěvy (pozvání), oficiální (politický), rodinný, studia, školení, stáže, vědeckého výzkumu, podnikání a ostatní. Vízum typu D může být vydáno až na dobu dvanácti měsíců.

Povolení k trvalému pobytu lze vydat, pokud státní příslušník třetí země držel povolení k pobytu po dobu pěti let a splňuje požadovaná dodatečná kritéria (zabezpečení obživy, trestní zachovalost, jazyková zkouška z českého jazyka atd.). Držitelům Modré karty EU lze udělit povolení před koncem tohoto období, pokud splnili podmínku pěti let nepřetržitého pobytu na území členských států Evropské unie jako držitelé modré karty.

Existuje více než čtyřicet třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou osvobozeni od vízové ​​povinnosti. Mezi ně patří například Argentina, Austrálie, Malajsie, Singapur a Venezuela. Jejich občané mohou navštívit Českou republiku až na 90 dní bez víza. Bez příslušného víza však nemohou být výdělečně činní (podle nařízení ES č. 539/2001, čl. 1 odst. 2 ve spojení s přílohou II).