FLEXA

FLEXA – základní živelné pojištění: požár, výbuch, přímý úder blesku, pád nebo zřícení letadla, jeho částí, anebo letadlem přepravovaný náklad.