Schengenský prostor

Schengenský prostor – aktuálně zahrnuje území států EU, kromě Kypru, Rumunska, Bulharska a Chorvatska, dále jsou členy schengenského prostoru Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko. Monako, San Marino a Vatikán nejsou oficiálně součástí Schengenu, ale na jejich hranicích se uplatňují schengenské dohody.

Téma: