Superlegalizace

Superlegalizace (neboli vyšší ověření listin) – je úkon správního orgánu, kterým se ověřuje veřejná listina nebo listina již jednou úředně ověřená za účelem jejího použití v zahraničí. U českých listin ji provede ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal, následně ověří podpis a úřední razítko daného nadřízeného orgánu státní správy Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a toto ověření je ověřeno diplomatickým nebo konzulárním úřadem státu, na jehož území má být listina použita.

Téma: