Účel pobytu

Účel pobytu – je důvod, za kterým cizinec na území České republiky pobývá (např. studium, zaměstnání).

Téma: