Vízum

Vízum – je povolení, které za podmínek v něm vyznačených opravňuje cizince ke vstupu a pobytu na území ČR, resp. na území Schengenského prostoru. Vízum je jedním z možných titulů pobytu. Podle nařízení (ES) č. 810/2009 (vízový kodex) může být vízum vydáno jako jednotné schengenské vízum – pro pobyt v schengenském prostoru až na tři měsíce – nebo jako letištní průjezdní vízum. Delší pobyty vyžadují dlouhodobé vízum.

Téma: