Pojistník

Pojistník – osoba (fyzická nebo právnická), která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. Je povinen platit pojistné a má práva stanovená v pojistné smlouvě. Většinou bývá totožný s pojištěným.

Téma: