Pojištění

V této sekci naleznete základní informace o typech pojištění, o kterých je při práci v uměleckém světě radno uvažovat. Informace o povinném sociálním pojištění a zdravotním pojištěním naleznete v samostatné kapitole.

Téměř všechny druhy pojištění a připojištění jsou dobrovolné, až na povinné výjimky (například povinné ručení u vozidel, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele) je tedy zcela na vás, jaké pojištění využíváte. K pojištění je třeba přistupovat individuálně – každý druh činnosti má svá specifika a neexistuje jeden univerzální balíček pojistných produktů, který by se dal doporučit všem. Osoby samostatně výdělečně činné se zpravidla setkávají s jinými požadavky na pojištění než zaměstnanci. Například se jedná o rozdíl v pojištění odpovědnosti – obecná (pro podnikatele) versus odpovědnost zaměstnance (dle zákoníku práce).

Často platí, že umělci řeší problémy až v případě škody, nebo v momentě, kdy zahraniční partner požaduje doklad o pojištění. Umělci a organizátoři se musí rozhodnout (ideálně s dostatečným předstihem), jaká rizika si mohou a chtějí pojistit a v jakém územním rozsahu. Nabízí se například pojištění týkající se pracovního výkonu umělce, pojištění odpovědnosti organizátora, a nejspíš i pojištění majetku proti různým škodám, třeba při přepravě, cestovní pojištění, úrazové pojištění, zdravotní pojištění nebo pojištění odpovědnosti.

V nabídce pojišťoven není jednoduché se zorientovat, doporučujeme proto pomoc nezávislého makléře, který má zkušenosti s pojištěním v kultuře – jeho rada je odborná a navíc je pro pojištěného zdarma.

Pojistná událost

V případě škody vzniklé v souvislosti s řízením vozidla existuje v České republice Linka pomoci řidičům 1224. Tuto linku je možno volat v případě, havárie či odcizení nebo poškození vandalem.

Ostatní škody je třeba hlásit na pojišťovnu, s níž je smlouva uzavřena, podle kontaktů jednotlivých pojišťoven. Hlášení škodní události je možné:

 • telefonicky na klientském centru příslušné pojišťovny;
 • on-line prostřednictvím webových formulářů příslušné pojišťovny;
 • písemně na formuláři příslušné pojišťovny (lze stáhnout z webových stránek příslušné pojišťovny nebo vyzvednou osobně na jejich pobočkách).

K hlášení je nutno přiložit potřebné podklady (jsou vždy přesně vypsány na formuláři ke hlášení škod).

Základní nabídka pojištění

Pro umělce

 • Úrazové pojištění
 • Životní pojištění
 • Cestovní pojištění, zavazadla
 • Pojištění únosu a výkupného
 • Pojištění ušlého příjmu
 • Nemocenské pojištění
 • Zdravotní pojištění cizinců
 • Pojištění právní ochrany
 • Pojištění vozidla
 • Pojištění majetku
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění hudebních nástrojů
 • Pojištění uměleckých děl

Pro pořadatele

 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění majetku
 • Pojištění přepravy zásilek
 • Pojištění nekonání akce
 • Pojištění storna vstupenek
 • Pojištění osob (překrývá se s pojištěním pro umělce)
 • Pojištění vozidel
 • Pojištění terorismu