Pojištěný

Pojištěný – osoba (fyzická nebo právnická), na jejíž majetek či na jejíž odpovědnost za škody se pojištění vztahuje.

Téma: