Pojistná událost

Pojistná událost – škodná událost spojená s povinností pojistitele plnit. V případě pojištění odpovědnosti je pojistnou událostí vznik pojištěného nahradit vzniklou škodu, pokud zároveň vznikne povinnost pojistitele uhradit tuto škodu.

Téma: