Živelná událost

Živelná událost – událost způsobená: požárem, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu, záplavou nebo povodní, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skla nebo zemin, sesuvem nebo zřícením lavin, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, tíhou sněhu nebo námrazy a zemětřesením, vodovodní škodou.

Téma: