Sdružený živel

Sdružený živel – jedná o veškeré živelné pojištění. Kromě rizik FLEXA (požár, výbuch, přímý úder blesku, pád nebo zřícení letadla, jeho částí, anebo letadlem přepravovaný náklad), vichřice, krupobití, vodovodní škody, voda unikající ze sprinklerových zařízení, povodeň/záplava, zemětřesení, výbuch sopky, sesednutí, sesuv půdy, lavina a působení tíhy sněhu, náraz vozidla, kouř, rázová vlna.

Téma: