All Risks

All Risks – je takové pojištění, kdy není definováno, co je pojištěno, ale je uvedeno, co není do pojištění zahrnuto, tzn., že co není vyloučeno, je pojištěno.

Téma: