Pojistné

Pojistné – smluvní cena za poskytnuté pojištění. Tato cena v sobě zahrnuje kalkulovaný škodný průběh, režijní náklady a zisk pojistitele.

Téma: