Spoluúčast

Spoluúčast – dohodnutá výše částky, kterou se pojištěný finančně účastní na poskytnutém pojistném plnění. Stanoví se pevnou částkou, procentem nebo jejich kombinací. Při pojištění se spoluúčastí pojistitel sníží každé pojistné plnění o dohodnutou výši spoluúčasti.

Téma: