Pojistná částka

Pojistná částka – částka určená v pojistné smlouvě jako nejvyšší hranice plnění pojišťovny. Má pro každou věc odpovídat pojistné hodnotě v pojistném roce nebo v období, na které bylo pojištění sjednáno, nejde-li o pojištění prvního rizika a pojištění odpovědnosti.

Téma: