Pojistná hodnota

Pojistná hodnota – je hodnota pojištěné věci rozhodná pro stanovení pojistné částky.

Téma: