Podpojištění

Podpojištění – pojistná částka by měla v průběhu pojistného roku odpovídat pojistné hodnotě pojištěné věci, Pokud je pojistná částka nižší, dochází k podpojištění, kdy v případě pojistné události poskytne pojistitel nižší plnění. Pojistné plnění je v tomto případě ve stejném poměru ke škodě jako je pojistná částka k pojistné hodnotě. Podpojištěním se nezabýváme u pojištění odpovědnosti za škody a u pojištění na první riziko.

Téma: