Pojištění na první riziko

Pojištění na první riziko – nelze-li určit pojistnou hodnotu (zejména u cizích věcí, které pojištěný převzal na základě smlouvy o pracích a výkonech, u vkladních a šekových knížek a obdobných dokumentech, u písemností, plánů apod.) určí pojistnou částku pojištěný dle vlastního uvážení a své pojistné potřeby. Tato určená pojistná částka je maximálním limitem plnění pojišťovny ze všech pojistných událostí nastalých v pojistném roce nebo v období, na něž bylo pojištění sjednáno.

Téma: