Pojistné období

Pojistné období – je časový úsek, na který je sjednáváno pojištění. Pokud v jeho průběhu dojde k pojistné události, vzniká také povinnost pojistitele plnit.

Téma: