Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti – se vztahuje nejen na škody (újmu), které způsobí právnická či fyzická osoba vlastní činností, ale také na škody způsobené provozem majetku právnické či fyzické osoby.

Téma: