OSSZ

OSSZ – Okresní správa sociálního zabezpečení je místní pracoviště České správy sociálního zabezpečení podle místa pobytu plátce pojistného.

Téma: