OSVČ

OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) – za OSVČ se podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, považuje osoba, která:

Téma: