Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – z příspěvku je státem hrazena podpora v nezaměstnanosti, kterou dostávají nezaměstnaní a lidé během rekvalifikace (včetně úhrady rekvalifikačních kurzů).

Téma: