Daňový domicil

Daňový domicil (neboli daňová rezidence) – je nástroj určující příslušnost daňového poplatníka k daňové povinnosti v konkrétním jednom státě – v tomto státě je pak daňovým rezidentem.

Téma: