Daně

DANĚ – DAŇ Z PŘÍJMU A DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Daně – jak daň z příjmu, tak daň z přidané hodnoty – prostupují činnostmi všech umělců, kteří pracují na mezinárodní úrovni. Daňová problematika je velmi komplexní a složitá, ale má striktně nastavené předpisy a postupy. Evropská unie má omezené pravomoci v daňové problematice, nastavení daňového systému je tak z většiny na jednotlivých státech. Zároveň je daňová problematika koordinována Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Obecně se státy snaží zamezit erozi základu daně a přesouvání zisku.
Odkaz na přehled finančních a daňových úřadů států EU