Daňový poplatník

Daňový poplatník – je fyzická nebo právnická osoba, jejíž příjmy, majetek nebo činnost podléhá dani.

Téma: