Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty – je typ nepřímé daně. Platí ji všichni při nákupu většiny zboží a služeb, proto se pro ni užívá názvu univerzální daň. Je však vybírána prostřednictvím plátců DPH. Princip této daně je v tom, že dodavatel, pokud je registrován jako plátce, musí odvést z obchodu část hodnoty, pokud je tento obchod předmětem daně. V České republice je právním základem této daně zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Standardní sazba DPH činí v České republice 21 %, snížená sazba je 15 % a druhá snížená sazba je 10 %. Zákoně o DPH je stanoveno, do jaké sazby zboží/služby jsou zařazeny. Výše DPH se v rámci Evropy a celosvětově liší.

Téma: