Daň z příjmů

Daň z příjmů – je typ přímé daně. V České republice ji upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Řeší odděleně daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob.

Téma: