Dohoda o zamezení dvojího zdanění

Dohoda o zamezení dvojího zdanění – dohody, které zabraňují tomu, aby byla jedna částka zdaněna současně ve dvou zemích.

Téma: