Plátce daně

Plátce daně – osoba, která je ze zákona povinná daň vypočítat, vybrat nebo srazit a v určité lhůtě odnést správci daně.

Téma: